tlW3eHx-6Ib8EpxpUxcf4HBirv9FvjQ8.jpg

Робота по франшизі CitySites починається з моменту укладення договору між партнерами.

Франчайзі і франчайзер укладають угоду на право користування сайтом. За своєю суттю, це договір оренди програмного продукту (сайту), відповідно до умов якого покупець франшизи займається експлуатацією ресурсу, що є власністю продавця.

Стандартний договір оформляється терміном на два роки з можливістю автоматичної пролонгації. У цьому документі та додатках до нього враховані всі нюанси партнерства.

Співпраця з компанією CitySites здійснюється виключно в рамках угоди. Розглянемо основні моменти договору.

Про що договір?

При підписанні угоди франчайзер надає партнеру право на використання програмної розробки інтернет-ресурсу. При цьому CitySites зобов'язується надавати консультативне сприяння з питань експлуатації сайту і бізнесу в цілому.

Покупець франшизи використовує сайт відповідно до умов і вимог, визначених в договорі. Він також зобов'язується своєчасно вносити щомісячний платіж (роялті) і дотримуватися вказівок та інструкцій з ведення сайту.

Перелік матеріалів, які передаються разом з програмним продуктом, а також вимоги до заповнення розділів сайту, оформляються в додатках до договору.

При покупці стандартного пакета франчайзі отримує набір документів (в т. ч. навчальні матеріали), технічні роботи по запуску сайту і рекламну продукцію.

Додаткові послуги, такі як SEO-просування, послуги редактора стрічки новин і SMM, партнери оформляють, підписуючи додаткові угоди до договору.

Варто відзначити, що форма даного договору є стандартною для господарської діяльності різних країн. Законодавчо відмінності не принципові і регулюються Цивільним та Господарським кодексами.

Обов'язки сторін та умови розірвання договору

Крім зазначених вище основних обов'язків сторін, на франчайзера покладаються такі:

  • не передавати права на використання сайту третім особам без письмової згоди франчайзі;
  • надати доступ до груп в соціальних мережах, прив'язаних до сайту його внутрішнім функціоналом.

При цьому продавець франшизи має право:

  • здійснювати контроль за порядком використання сайту;
  • проводити рекламні кампанії з просування сайту;
  • розміщувати рекламні seo-статті, блоки google adsense, збирати статистику google analytics.

Франчайзі зобов'язується:

  • сприяти рекламування сайту;
  • не передавати доступ до корпоративних даних і адміністративної зоні сайту третім особам;
  • забезпечувати належну якість всіх послуг (робіт), що надаються міським порталом.

Договір може бути достроково розірваний за бажанням сторін або в разі невиконання зобов'язань (наприклад, незадовільне ведення сайту користувачем, розміщення на ньому заборонених матеріалів, порушення закону і т. д.).

Ще одним фактором припинення співпраці може стати несвоєчасна сплата роялті без поважних причин. Якщо покупець затримує платіж більш, ніж на 2 місяці, то франчайзер має право розірвати договір в односторонньому порядку.

Якщо таке бажання є у франчайзі, то він зобов'язаний повідомити партнера (в письмовому вигляді) про це не пізніше, ніж за місяць до передбачуваної дати припинення співпраці.

У разі розірвання договору, покупець зобов'язаний протягом 15 календарних днів припинити використання сайту, а також всієї символіки CitySites.

Компанія CitySites на даному етапі вибрала оптимальний і юридично вірний шлях закріплення відносин. Оскільки поки не існує ефективної системи контролю за виконанням всіх рекомендацій франчайзера. Пропозиції по веденню бізнесу несуть скоріше рекомендаційний характер.

Приєднуйся до прибуткової франшизі і почни заробляти зараз!